სესხის პირობები
Express სესხის პირობები

მსესხებლის ასაკი: 20-დან 65 წლამდე
მოცულობა: 1,500 ლარამდე
დაფარვის გრაფიკი: სტანდარტული ანუიტეტური გადახდები, პირველი 6 თვე საშეღავათო პერიოდი სესხის ძირითად თანხაზე
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 47.4%-დან
Express card - ის პირობები

ბარათის გაცემის დრო: 5 წუთი
ლიმიტის მოცულობა: 1,500 ლარამდე
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის განაღდებისას: 44.1%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის სავაჭრო ობიექტებში გახარჯვისას: 36.6%-დან

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ
American Express Blue
ბარათის პირობები იხილეთ აქ
SMS სესხი
სესხის პირობები იხილეთ აქ