სესხის პირობები
Express სესხის პირობები

მსესხებლის ასაკი: 20-დან 65 წლამდე
მოცულობა: 1,500 ლარამდე
დაფარვის გრაფიკი: თვეში ერთხელ სესხის მომსახურების ფიქსირებული საკომისიოს გადახდით
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 95%-დან
Express card - ის პირობები

ბარათის გაცემის დრო: 5 წუთი
ლიმიტის მოცულობა: 1,500 ლარამდე
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის განაღდებისას: 61.60%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის სავაჭრო ობიექტებში გახარჯვისას: 53.20%-დან

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ
American Express Blue
ბარათის პირობები იხილეთ აქ
SMS სესხი
სესხის პირობები იხილეთ აქ