სესხის პირობები
Express სესხის პირობები

მსესხებლის ასაკი: 20-დან 65 წლამდე
სესხის დამუშავების წესი: მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე
მოცულობა: 1,500 ლარამდე
დაფარვის გრაფიკი: თვეში ერთხელ სესხის მომსახურების ფიქსირებული საკომისიოს გადახდით
Express card - ის პირობები

ბარათის გაცემის დრო: 5 წუთი
ლიმიტის მოცულობა: 1,500 ლარამდე
სწრაფი სესხის დაფარვის გრაფიკი: სწრაფი სესხის ლიმიტის დაფარვა ხდება ყოველთვიურად, დაანგარიშების დღეს დაფორმირებული ამონაწერის (ბილის) მიხედვით
ბარათზე დამტკიცებული განვადების ლიმიტი: აღნიშნული ბარათით შესაძლებელია განვადების ლიმიტით სარგებლობა
განვადების ლიმიტის მოცულობა: 1,000 ლარამდე

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ
American Express Blue
ბარათის პირობები იხილეთ აქ
SMS სესხი
სესხის პირობები იხილეთ აქ